Rörtryckning

Rörtryckning är ett smidigt alternativ till borrning som passar på kortare sträckor som till exempel vid rörinstallationer och kabeldragningar under vägar och järnvägar. Vi utför tryckning med vår Grundomat för plaströr.

På samma sätt utför vi rammning av stålrör som används som skyddsrör för ledningar och kablar.

 

Tjänster

Med vår bredd och anpassbarhet kan vi bland annat hjälpa dig med följande: