Hammarborrning

Hammarborrning är en effektiv borrningsmetod som tar sig igenom berg, sten och solitt jord. Metoden används till exempel för att dra fram skyddsrör i stål för till exempel el, tele, vatten, gas, fjärrvärme m.m.

Det är en horisontell borrning som utförs från en startgrop. Det finns ingen styrdbar teknik. Vi kan utföra borrning i dimensioner från 140 mm till 219 mm.

 

Tjänster

Med vår bredd och anpassbarhet kan vi bland annat hjälpa dig med följande: