Brunnsborrning

Vi borrar för bergvärme och vatten. Borrmaskinen och kompressor har miljömotorer och miljöklassade oljor. Tack vare att maskinen vi använder oss av är smidig och lätt att komma fram med gör vi liten markskada i trånga trädgårdar.

Företaget och brunnsborrare är certifierade.

 

Tjänster

Med vår bredd och anpassbarhet kan vi bland annat hjälpa dig med följande: