Jordvärme 

Jordvärme är en underhållsfri typ av värmeanläggning med liten miljöpåverkan. Det går till så att vi plöjer ner markkollektorer för ytjordvärme i marken runt huset på ca en meters djup.

Jordvärme är ett bra alternativ om det ej går att borra för bergvärme, men det krävs att det finns tillgång till mark att gräva ner slingan på. Hur låg slinga som behövs beror på husets energibehov. Värmen kommer från den lagrade solvärmen som finns i marken runt slingan.

Då vi plöjt ner markkollektorer sedan 1978 har vi stor kunskap och lång erfarenhet av jordvärme. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

 

Tjänster

Med vår bredd och anpassbarhet kan vi bland annat hjälpa dig med följande: